BRANDSÄKERHET

lyktor

Trapphuset – en utrymningsväg

Trapphuset är en utrymningsväg och måste alltid hållas fritt från föremål . En barnvagn, en cykel eller en kasse med returpapper försvårar vid en utrymning om det skulle börja brinna i vårt hus, eller om ambulanspersonal behöver komma fram med en bår.
Läs mer i broschyren Brandsäkerhet i flerbostadshus från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Här har vi samlat några tips om hur du kan förebygga brand i ditt hem.

Brandvarnare

Kontrollera brandvarnaren lite då och då. Det räcker inte med att bara kontrollera batteriet. Blås ut ett ljus under brandvarnaren, först då vet du att den reagerar på brandpartiklar. Placeringen av brandvarnaren bör vara i tak och i närheten av sovrummet.

Vid matlagning

Torrkokning på spisen är en vanlig brandorsak. Även fett och oljor vid matlagning kan få för hög temperatur och fatta eld. Brinner det i en gryta – flytta kastrullen från kokplattan. Kväv elden med ett lock. Släck aldrig brinnande fett med vatten! Rengör spisfläkten regelbundet för att minska brandrisken.

Levande ljus

Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Använd ljusstakar och ljusdekorationer som inte är brännbara och se till att ljus inte är placerade på något ställe där eld lätt kan ta fart.

Elutrustning i hemmet

Fel i elektriska apparater och ledningar är en vanlig orsak till brand. Se till att kontakter inte glappar och byt ut trasiga vägguttag/kontakter  (kontakta felanmälan för hjälp). Går dina säkringar ofta sönder – kontakta en elektriker för felsökning. Dammsug bakom kyl o frys. Apparater som man ofta glömmer stänga av (kaffebryggare, strykjärn etc) kan det vara bra att koppla till en timer. Se till att TV:n står luftigt. Dra ur el- och antennsladden till TV:n vid åskväder.

Blinkande lysrör – en brandfara

Byt ut blinkande eller glödande lysrör, de kan börja brinna.

Skaffa gärna en släckutrustning

En godkänd handbrandsläckare rekommenderas för hemmabruk. Lär dig hur den fungerar innan det blir för bråttom. Handbrandsläckare kan du köpa på de flesta stormarknader. Även en del försäkringsbolag säljer släckutrustning till bra priser.

Tips!

På Stockholms brandförsvars webbplats hittar du checklistor för brandskydd i hemmet.