OM BRF LUSOPERAN

Bostadsrättsföreningen Lusoperan tillträdde fastigheten Pilgrimen 9 i Hägersten den 8 juni 2009.
Fastigheten färdigställdes 1985 och ägdes tidigare av Stockholmshem AB.
På tomten stod dessförinnan en fastighet, uppförd 1913, som bl a härbärgerade
Aspudden-Biografen, senare Jarla-biografen, i folkmun även kallad Lusoperan.
För fastigheten gäller stadsplaner fastställda 1918 och 1940.
Fastighetens adresser är Härbärgesvägen 1 och Hägerstensvägen 127.
Brf Lusoperan omfattar totalt femton lägenheter och en lokal.
Tretton av lägenheterna upplåts med bostadsrätt, övriga med hyresrätt.
Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Tio lägenheter har balkong och två lägenheter har uteplats.
Fastigheten har hiss, egen tvättstuga (klar 2010) och egen undercentral för fjärrvärme (klar 2011).
Föreningen anordnar återkommande städdagar för översyn av de gemensamma utrymmena.