FELANMÄLAN

ronnbar

Akuta fel som berör fastigheten, exempelvis vattenläckor, anmäls till
Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB, telefon 08-18 60 00.

Akuta fel som berör enskilda lägenheter kan anmälas till samma tjänst som ovan,
men observera att kostnaden för insatsen då vidaredebiteras till lägenhetsinnehavaren.

Icke akuta fel som berör fastigheten anmäls till felanmalan@lusoperan.se

Trapphus och entré

För trivselns, säkerhetens och städpersonalens skull är det inte tillåtet att ställa saker i trappan eller utanför dörrar. Större föremål som cyklar, barnvagnar, skidor och liknande kan dessutom hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle.