RENOVERING OCH UNDERHÅLL

För dig som är hyresgäst

Som hyresgäst hos Brf Lusoperan har du en grundhyra som inte inkluderar underhåll av väggar, tak, snickerier och golv. Hyran är därför lägre än den skulle ha varit om underhållet var inräknat. Systemet kallas VLU – Valfritt lägenhetsunderhåll. Det innebär att det är du som bestämmer om, när och hur din lägenhet ska underhållas.
För att göra väsentliga ändringar av din lägenhet måste du först ha styrelsens godkännande.
Du lämnar då in ett skriftligt förslag med en enkel skiss på den tänkta ändringen till styrelsen. Detsamma gäller t ex installationer på fasaden, uppsättande av antenner eller andra arrangemang på balkongen, omplanteringar av föreningens buskar och åverkan på föreningens träd.

För dig som är bostadsrättsinnehavare

Som bostadsrättsinnehavare i Brf Lusoperan betalar du en avgift till föreningen som inte inkluderar underhåll av väggar, tak, snickerier och golv.
För att göra väsentliga ändringar av din lägenhet måste du först ha styrelsens godkännande
Du lämnar då in ett skriftligt förslag med en enkel skiss på den tänkta ändringen till styrelsen. Detsamma gäller t ex installationer på fasaden, uppsättande av antenner eller andra arrangemang på balkongen eller uteplatsen, samt omplanteringar av föreningens buskar och åverkan på föreningens träd. Om underhåll eller renovering kräver att vattnet stängs av i huset måste du först meddela styrelsen om detta i god tid före avstängning.