ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

bullar

 För samtliga boende på Härbärgesvägen 1:

 1. Tänk på att ditt golv är grannens tak (och omvänt). Det är därför viktigt att du t.ex. inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 – 07.00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”.
 2. Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 07.00 – 19.00, samt lördagar och söndagar mellan kl. 10.00 – 17.00. Kom ihåg att meddela grannarna via anslagstavla och/eller mail i god tid innan större arbeten påbörjas.

Tänk även på: 

 1. att inte grilla på balkong eller uteplats,
 2. att inte röka eller skräpa ned i fastighetens allmänna utrymmen. Vi vädjar om förståelse för detta då de flesta boende i fastigheten uppskattar en rökfri miljö kring balkonger, entréer och uteplatser,
 3. att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid,
 4. att inte placera föremål som t ex möbler, mattor, cyklar, barnvagnar eller pulkor vid entré, i tvättstuga, i trapphus eller vindsgång då det bl a kan hindra framkomligheten för utryckningspersonal vid brand och sjuktransporter,
 5. att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig,
 6. att ha tillsyn över egna husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar trädgårdsytor eller andra utrymmen, samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud; att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken,
 7. att inte genomföra omfattande renoveringsarbete i den egna lägenheten och inte heller sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt utan skriftligt tillstånd av BRF Lusoperans styrelse,
 8. att inte placera blomlådor på utsida av balkongräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong,
 9. att inte lämna ut portkoder till obehöriga.